Επιστροφές Προϊόντων

Τα γυμνόριζα δέντρα, τα συσκευασμένα τριαντάφυλλα και γενικώς τα φθαρτά προϊόντα τα οποία ενδέχεται να χάσουν υγρασία με συμπέρασμα να χάσουν ποιότητα και συμπερασματικά τιμή, δεν επιστρέφονται.

Προϊόντα όπως πατατόσπορος και κροκάρι, τα οποία χρεώνονται με βάση το βάρος δεν επιστρέφονται.

Συσκευασμένοι σπόροι οι οποίοι δεν έχουν ανοιχτεί, επιστρέφονται με την πάροδο 5 ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση επιστροφής τα μεταφορικά επιβαρύνουν τον αποστολέα - πελάτη. Στην περίπτωση αυτή τα χρήματα επιστρέφονται μετά τον έλεγχο της παραλαβής των επιστρεφόμενων εμπορευμάτων.

Λιπάσματα συσκευασμένα επιστρέφονται, όμως τα μεταφορικά επιβαρύνουν τον πελάτη.