Επιστροφές Προϊόντων

Τα δέντρα, τα συσκευασμένα τριαντάφυλλα και γενικώς τα φθαρτά προϊόντα τα οποία ενδέχεται να χάσουν υγρασία με συμπέρασμα να χάσουν ποιότητα και συμπερασματικά τιμή, δεν επιστρέφονται.

Προϊόντα όπως πατατόσπορος και κροκάρι, τα οποία χρεώνονται με βάση το βάρος δεν επιστρέφονται.

Συσκευασμένοι σπόροι οι οποίοι δεν έχουν ανοιχτεί, επιστρέφονται με την πάροδο 5 ημερολογιακών ημερών.

Σε περίπτωση επιστροφής ή άρνηση παραλαβής οποιοδήποτε προιόντος  τα μεταφορικά επιβαρύνουν τον αποστολέα - πελάτη. Στην περίπτωση αυτή τα χρήματα (διαφορά αξίας  μείον των μεταφορικών) επιστρέφονται μετά τον έλεγχο της παραλαβής των επιστρεφόμενων εμπορευμάτων σε λογαριασμό που θα μας υποδείξει ο πελάτης.

Λιπάσματα συσκευασμένα επιστρέφονται, όμως τα μεταφορικά επιβαρύνουν τον πελάτη.