Τα καλύτερα Φρούτα του Δάσους της Ευρωπαικής Αγοράς, πιστοποιημένα και δοκιμασμένα σε Ιεράπετρα, Πρέβεζα, Κόρινθο, Ιωάννινα, Λάρισα, Ξάνθη, Θήβα, Πλατύ Ημαθίας, Πύργο κα.