Μουριά ή Σκακνιά (mulberry) είναι δένδρο στο γένος Morus sp και περιλαμβάνει πολλές ποικιλίες μούρων.